O časopisu

Chatreššar publikuje nové poznatky v oblasti srovnávací lingvistiky a filologie indoevropských a semitských jazykových rodin a dalších jazyků starověkého Blízkého východu, jakož i vnějších dějin jejich řečníků a souvisejících témat včetně sociolingvistiky, elektronických korpusů, slovníků a dalších zdrojů pro studium starověkých jazyků.

Chatreššar byl poprvé vydán v roce 1997 ve formě ročenky Ústavu srovnávací lingvistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od té doby se rozšířil a stal se odborným časopisem s mezinárodní redakční radou, patří do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, které vede Rada pro výzkum, vývoj a inovace České republiky. Snaží se stát se platformou pro výše uvedené studijní obory, podporovat původní práce a usnadňovat interdisciplinární diskusi.

Své příspěvky prosím posílejte na:
chatressar@ff.cuni.cz    

Od roku 2018 vychází plně v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

ISSN 2571-1393 (Online)

Úvod > O časopisu